ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอารีย์สเตชั่นเนอรี่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอารีย์สเตชั่นเนอรี่
CHOKAREE STATIONERY LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางจุไรรัตน์ ณ นคร, นางสุดใจ บุญดาว, นางวริษา พลเยี่ยม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 สิงหาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์การศึกษาขายเครื่องเขียนอื่น ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 67/29-30 ถ.พิบูล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอารีย์สเตชั่นเนอรี่