ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบล กราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบล กราฟฟิค
NOBEL GRAPHIC LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววันทนา จารุธัมโม, นายสมชาย รักษาเดช, นางวงษ์จันทร์ เจริญศรีสกุลชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 กันยายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายกระดาษ รับพิมพ์เอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7 หมู่ 2 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ : 0-2721-7370-1
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบล กราฟฟิค