ห้างหุ้นส่วนจำกัด โน๊ตบุ๊ค แอนด์ คอมซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โน๊ตบุ๊ค แอนด์ คอมซัพพลาย
NOTE BOOK & COM SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปราการ เสาร์พันคำและ นายทรัพย์ ทะตัน, ไม่มี, นายปราการ เสาร์พันธ์คำ, นายทรัพย์ ทะตัน, นายสมศักดิ์ ชุ่มเย็น
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และให้บริการซ่อม ติดตั้งคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 144/55 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0-5431-6179
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โน๊ตบุ๊ค แอนด์ คอมซัพพลาย