ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ไดเมนชั่น อี.เอ็ม.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ไดเมนชั่น อี.เอ็ม.
4 DIMENSION E.M. LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางวันทนี เจียรจิระนัย, นางนลิณี ดลรึเดช, นายพรรณทอง เจียรจิระนัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง,ขายปลีก เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 481/228 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ไดเมนชั่น อี.เอ็ม.