ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอนัส พลัซ อินเตอร์เทรด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอนัส พลัซ อินเตอร์เทรด
ONUS PLUS INTERTRADE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวธิดาวัลย์ ดวงดี, นางสาวณัฐญา ดวงดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 เมษายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายอะไหล่คอมพิวเตอร์และบริการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 75 หมู่ 4 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอนัส พลัซ อินเตอร์เทรด