ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ.พี.เค.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ.พี.เค.
O.A.P.K. LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมภพ แสงจันทร์ทอง, นายสมเกียรติ บุญอู๋, นางรอด แสงจันทร์ทอง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 มีนาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย-ซ่อมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 98/3 หมู่ 10 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ.พี.เค.