ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ เอ็กซเร็นท์ คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ เอ็กซเร็นท์ คอมพิวเตอร์
OA EXCELLENT COMPUTER LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณัฐวัฒน์ กุลรัตน์, นางพวงรัตน์ กุลรัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1813/4 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 65 แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2881-7782
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ เอ็กซเร็นท์ คอมพิวเตอร์