ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.ซี.เอส.อินเตอร์ ซัพพลายส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.ซี.เอส.อินเตอร์ ซัพพลายส์
O.C.S. INTER SUPPLIES LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประเสริฐ แก้วมา, นายเทวัญ อยู่เรือนงาม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 750000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมาขายไป อุปกรณ์เครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 144/13 อาคาร คลองจั่นเพลส ถ.เสรีไทย แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.ซี.เอส.อินเตอร์ ซัพพลายส์