ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมเฟอร์นิเจอร์ 2004

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมเฟอร์นิเจอร์ 2004
HOME FURNITURE 2004 LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวเพชรรัตน์ จงเพิ่มพรวัฒนา, นายอภิเดช จงเพิ่มพรวัฒนา, นายณรงค์เดช จงเพิ่มพรวัฒนา, นางสาวพิณนารัตน์ จงเพิ่มพรวัฒนา, นางพรนารัตน์ ศิริวิวัฒน์วร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 มีนาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่งสำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29/6 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมเฟอร์นิเจอร์ 2004