ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยภัณฑ์ฟิวเจอร์มอลล์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยภัณฑ์ฟิวเจอร์มอลล์
CHAIYAPHAN FUTURE MALL LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมบัติ เตชโสทร, นางวัชรีพร เตชโสทร, นางสมจิตร เตชโสทร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 เมษายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 6500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า จำหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียน การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 118/4-6 ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-2892
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยภัณฑ์ฟิวเจอร์มอลล์