ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซเบอร์แลนด์ คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซเบอร์แลนด์ คอมพิวเตอร์
CYBERLAND COMPUTER LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวฐิติรัตน์ เจียรัตนมานิต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 มกราคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 100000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง-ปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และรับซ่อม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 20/1 ถ.สุริยวงศ์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซเบอร์แลนด์ คอมพิวเตอร์