ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสวอลโล่เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสวอลโล่เทรดดิ้ง
SWALLOW TRADING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมาน์วิทย์ อัฐากรพันธ์, นายวัลลภ อัฐากรพันธ์, นางวิไลวรรณ บุญเกิด, นางวิไลพรรณ ลีลามานิตย์, นางสาววิไลพร อัฐากรพันธ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 มิถุนายน 2499
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าหมึกพิมพ์น้ำมันผสมหมึก แป้งพ่น
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 15/41 ซ.ริมเกษตร 6 ถ.แจ้งวัฒนะ 14 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2276-9968
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสวอลโล่เทรดดิ้ง