ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสากลเซ็นเตอร์กรุ๊ป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสากลเซ็นเตอร์กรุ๊ป
THAISAKOL CENTERGROUP LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 กรกฎาคม 2525
ทุนจดทะเบียน : 800000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียน,แบบพิมพ์ อุปกรณ์สำนักงานฯ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1-3-5 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-1929
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสากลเซ็นเตอร์กรุ๊ป