ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย
NICE INTER SUPPLY LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางมุกดา พลภูงา, นางสาวมุกรินทร์ หอมหวล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กันยายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีก-ค้าส่งเกี่ยวกับครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน และเครื่องเขียนทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9/259 หมู่ 1 ถ.รัตนโกสินทร์สมโภช แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2998-2410
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย