ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟว์ บรอส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟว์ บรอส
FIVE BROS. LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางนาริณี มีเจริญ, นายวิกรม เกษมวุฒิ, นายเผด็จ แก้วทอง, นางนันทนิตย์ แก้วทอง, นายประเทือง อินทร์ปฐม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 1200000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง,ขายปลีก กระดาษ,เครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 217 ม.สินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 7332512
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟว์ บรอส