ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซิสเต็มส์เน็ทเวิร์ค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซิสเต็มส์เน็ทเวิร์ค
MICRO SYSTEM NETWORK LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 มีนาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ต่อพ่วง ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 70/34 หมู่ 12 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-1723-6622
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซิสเต็มส์เน็ทเวิร์ค