ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.ออฟฟิต ออโตเมชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.ออฟฟิต ออโตเมชั่น
I.C. OFFICE AUTOMATION LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธีรพจน์ ถาวรทศพล, นางบัวคลี่ พุงขาว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ค้าเครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 14/1076 หมู่ 13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2922-7934
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.ออฟฟิต ออโตเมชั่น