ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเอช เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเอช เทรดดิ้ง
HIACE TRADING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายขจร เลี้ยงศรี, นายอนันต์ เลี้ยงศรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 ธันวาคม 2516
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์, รับซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 305 ซ.มิตรสัมพันธ์ ถ.จันทน์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-0059
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเอช เทรดดิ้ง