ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จักรพาพฟ์นครราชสีมา

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จักรพาพฟ์นครราชสีมา
JAKPHAP NAKHONRATCHASIMA R.O.P.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางคัทรียา จันทร์ประทีปฉาย, นายนที บุญพราหมณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 มีนาคม 2506
ทุนจดทะเบียน : 1910000
ประเภทธุรกิจ : ซ่อมและจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานและจักรทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 10 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จักรพาพฟ์นครราชสีมา