ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ซี ทู กราฟฟิค

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ซี ทู กราฟฟิค
SEE TWO GRAPHIC REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวพรรณทิพา สังคมาศานติ, นายเจิดพงษ์ มีศฤงคาร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 100000
ประเภทธุรกิจ : รับออกแบบโฆษณาจำหน่ายเครื่อง อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 71/12 หมู่ 7 ซ.มิตรกสิกร ถ.บางแวก แขวง บางไผ่ เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ซี ทู กราฟฟิค