ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล พระจันทร์พานิช

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล พระจันทร์พานิช
PRACHAN PHANICH R.O.P.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางจันทิมา จตุรภัทร์, นายกำธร ธีรเกาศัลย์, นางเครือศรี ธีรเกาศัลย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2494
ทุนจดทะเบียน : 798000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่ง-ปลีกบัตรอวยพร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 59 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล พระจันทร์พานิช