ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยวาณิชย์เชียงใหม่

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยวาณิชย์เชียงใหม่
THAIWANICH CHIANGMAI R.O.P.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางวีณา นิมมานเหมินท์, นางพรรณี เนียมทันต์, นายพีชาติ ลีรพันธ์, นายสงวน ลีรพันธ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 มิถุนายน 2514
ทุนจดทะเบียน : 650000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องเขียนแบบเรียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 131-133 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยวาณิชย์เชียงใหม่