บริษัท คีย์โปร อินพุท เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท คีย์โปร อินพุท เทคโนโลยี จำกัด
KEYPRO INPUT TECHNOLOGIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายรอดนีย์ ลี ฮาส
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234375
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ส่งออก ผลิต และจำหน่ายเม้าส์ คีย์บอร์ด และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 450 ถ.สุขุมวิท กม.201 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คีย์โปร อินพุท เทคโนโลยี จำกัด