บริษัท ซัม ซิสเท็ม จำกัด

บริษัท ซัม ซิสเท็ม จำกัด
SUM SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวอุบล สุทธนะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234270
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป บริการจัดวางระบบคอมพิวเตอร์ผลิตจำหน่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือสารสนเทศ ออกแบบติดตั้งระบบสารสนเทศการเรียนการสอนทางใกล้ไกลรับเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยหรือทางวิชาการงานวิจัย งานเขียนหนังสือ ตำรา บทความ การสอน บรรยาย อบรมบริการรับเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ช่วย หรือกระทำการทางวิชาการ งานวิจัย งานเขียนหนังสือ ตำรา บทความ การสอน การบรรยาย การอบรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 49/62 หมู่ 12 ซ.หมู่บ้านแสงทิพย์ ถ.นวลจันทน์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2944-6104-6#104
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซัม ซิสเท็ม จำกัด