บริษัท ซี.เอ.ที. อินโฟเน็ต คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ซี.เอ.ที. อินโฟเน็ต คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด
C.A.T. INFONET CORPORATION (THAILAND) LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์, นายสุรเชษฐ์ สุชัยยะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235695
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้บริการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 61 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 0-1617-1203
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ซี.เอ.ที. อินโฟเน็ต คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด