บริษัท ทรีมอน เอ็นเตอร์ไพรส์ ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท ทรีมอน เอ็นเตอร์ไพรส์ ไทยแลนด์ จำกัด
TREMON ENTERPRISES (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเฉิน จิ้งชิง, นางชื่นจิตต์ พันธ์สมจิตร, นางสาวอัจฉรา ตั้งจิรชัยโภคา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233317
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ผลิตและจำหน่ายสายเคเบิ้ล
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 291,293 ซ.โชคชัยจงจำเริญ ถ.พระราม 3 แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทรีมอน เอ็นเตอร์ไพรส์ ไทยแลนด์ จำกัด