บริษัท บิท เทียม จำกัด

บริษัท บิท เทียม จำกัด
BITTIUM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโสภณ สมประสงค์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236040
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายซอฟท์แวร์ทุกประเภท,คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 201,203 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-9955-4411
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิท เทียม จำกัด