บริษัท บิสซิเนส โซลูชั่นส์ ออนไลน์ จำกัด

บริษัท บิสซิเนส โซลูชั่นส์ ออนไลน์ จำกัด
BUSINESS SOLUTIONS ON LINE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมสุข เศรษฐิน, นายสมพร หิรัญภัทรศิลป์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235375
ทุนจดทะเบียน : 3750000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และระบบเครือข่ายที่ปรึกษาและบริการเกี่ยวกับระะบบคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 77/120 อาคาร สินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 28 ถ.กรุงธนบุรี แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2862-0016
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิสซิเนส โซลูชั่นส์ ออนไลน์ จำกัด