บริษัท พรีซิชั่น อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด

บริษัท พรีซิชั่น อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
PRECISION ELECTRONIC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายแกร์ฮาร์ด เรเวอร์แมน, นางสาวหนูกูล ธรรมลีย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236405
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29/32 หมู่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พรีซิชั่น อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด