บริษัท รีบาวนด์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท รีบาวนด์ เทคโนโลยี จำกัด
REBOUND TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเฮเดิ้น โรเบิร์ต เลสเบิร์ก
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234204
ทุนจดทะเบียน : 2100000
ประเภทธุรกิจ : นำอุปกรณ์แถบผ้าหมึก,ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร พริ้นเตอร์และอุปกรณ์อื่น นำกลับมาปรับปรุงเพื่อใช้งานต่อ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3131/102 ซ.สุขุมวิท 101/2 ถ.สุขุมวิท แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2747-5925
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท รีบาวนด์ เทคโนโลยี จำกัด