บริษัท รีลักซ์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท รีลักซ์ โปรดักส์ จำกัด
RELUX PRODUCTS COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิชาญ วีระนพรัตน์, นายวิวรรธน์ วีระนพรัตน์, นายวิโรจน์ วีระนพรัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 232416
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตอัลบั๊ม แฟ้มเอกสาร พลาสติกและเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ จำหน่ายเครื่องเขียนต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 66/37-38 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท รีลักซ์ โปรดักส์ จำกัด