บริษัท ศุภชัยการไฟฟ้าและสื่อสาร จำกัด

บริษัท ศุภชัยการไฟฟ้าและสื่อสาร จำกัด
SUBHACHAI ELECTRICAL & COMMUNICATION COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศุภชัย วัชชะกิตติกรณ์, นางสงวนศรี วัชชะกิตติกรณ์, นางสิริลักษณ์ พิจิตรกำเนิด, นางสาววิไลลักษณ์ วัชชะกิตติกรณ์, นางสาวสุดาลักษณ์ วัชชะกิตติกรณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 229480
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก ส่งอุปกรณ์สำนักงานให้บริการรับจ้างติดตั้ง ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าผลิตสินค้าอุปกรณ์สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 11/2-5 ถ.จึงเจริญพาณิชย์ แขวง ป้อมปราบ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2224-6620#145
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ศุภชัยการไฟฟ้าและสื่อสาร จำกัด