บริษัท สยามซอฟต์บิต จำกัด

บริษัท สยามซอฟต์บิต จำกัด
SIAM SOFTBIT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุขแสง คูกนก, นางอรพินท์ คูกนก, นายสุวัชชัย สุเทพากุล, นายสุรัตน์ ปักษา, นายสุวิทย์ มากกฤชสีมา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235038
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : พัฒนา ผลิต ปรับเปลี่ยน รวมระบบ ฝึกอบรม บริการ Multimedia ซอฟต์แวร์ป้อนข้อมูลสื่อ,ภาพ,เสียงจัดทำเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ผลิต/จำหน่าย/ซ่อม/บริการระบบอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 125/4 หมู่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0-2422-0286
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สยามซอฟต์บิต จำกัด