บริษัท สยามพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท สยามพิวเตอร์ จำกัด
SIAM PEWTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิธาน วัฒนศัพท์, นางสุจิตรา วัฒนศัพท์, นายวัฑฒิ วัฒนศัพท์, นายภควัต วัฒนศัพท์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 225273
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตพิวเตอร์แวร์,ส่งออกและจำหน่ายพิวเตอร์แวร์อื่น ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 180 ซ.ลาดพร้าว 130 ถ.ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2731-0425
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สยามพิวเตอร์ จำกัด