บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด

บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด
ALFA OFFICE AUTOMATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางศิริวรรณ เฮงนิรันดร์, นางสาวอนงค์ แซ่ตั้ง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233763
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่าย Software/Hardware
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 13/214 หมู่บ้าน ประชานิเวศน์ อาคาร 1 ชั้น 14 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2588-5487-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด