บริษัท อินฟรอนเทียร์ ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท อินฟรอนเทียร์ ไทยแลนด์ จำกัด
INFRONTIER (THAILAND) LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเจมส์ โธมัส โจนส์, นายโรนัล อัลเลน บราวน์, นายชาตรี เรียนถาวร, นายนอร์เบิร์ต ชูเบอร์, นายไบรแอน เนวิล บัทเลอร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235856
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษา จัดทำ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลิต จำหน่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 93/1 อาคาร ดีทแฮล์มทาวเวอร์ ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2651-5878
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินฟรอนเทียร์ ไทยแลนด์ จำกัด