บริษัท อินเกรส โอเอ จำกัด

บริษัท อินเกรส โอเอ จำกัด
INGAES O A CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิชิต ทัศมากร, นายประพจน์ ทัศมากร, นางสาวกนกวรรณ ทัศมากร, นายพิชาญ ทัศมากร, นางสาววรางคณา ถิรธำรงเกียรติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235225
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมฯ เครื่องใช้สำนักงาน บันทึกข้อมูล เครื่องโทรคมนาคมทุกประเภท รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ผลิต,ประกอบสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ เครื่องคอม เครื่องใช้สำนักงาน โทรคมนาคมทุกประเภทรวมทั้งอะไหล่อุปกรณ์บริการรับซ่อม ติดตั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่งอใช้สำนักงาน เครื่องบันทึกข้อมูลเครื่องโทรคมนาคมฯลฯ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 401-403 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7461-6888
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเกรส โอเอ จำกัด