บริษัท อีสาน ดอท เน็ต จำกัด

บริษัท อีสาน ดอท เน็ต จำกัด
I-SAN.NET CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235997
ทุนจดทะเบียน : 1250000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกประเภทประกอบกิจการผลิต,ค้าส่ง,ค้าปลีก,ฝึกอบรม,คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 42 ถ.สถิตย์ยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 0-4333-3323
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อีสาน ดอท เน็ต จำกัด