บริษัท อเมริกัน อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท อเมริกัน อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด
AMERICAN INFORMATION SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวดวงจิตต์ แสงชื่นถนอม, นายวิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233430
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการฝึกอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผลิตและจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 230 อาคาร ทศพลแลนด์ 2 ชั้น 10 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อเมริกัน อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด