บริษัท เจเอส มาสเตอร์ สคิล จำกัด

บริษัท เจเอส มาสเตอร์ สคิล จำกัด
JS MASTER SKILL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจรูญ เจริญกิจภัณฑ์, นายภัทธาวุธ ลิ้มกอปรไพบูลย์, นางพิมพ์นภัส จันทร์กระจ่าง, นางสาววีรยา ธัญญเจริญ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235482
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : นายหน้าจัดหาบุคลากรเข้าทำงานในภาครัฐและเอกชน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 36/194 หมู่ 13 ซ.โชคชัย 4 ถ.โชคชัย 4 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2942-1471-4
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจเอส มาสเตอร์ สคิล จำกัด