บริษัท เดจิฮาน เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เดจิฮาน เทคโนโลยี จำกัด
DEJIHAN TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณัฐวัตม์ จันทร์หอม, นายอันเดอรี่ คราโบร์สกี้
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235684
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า จำหน่าย น้ำหมึกใช้กับตรายาง ผลิต จำหน่าย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับตรายาง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/96 หมู่ 5 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2452-6020
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เดจิฮาน เทคโนโลยี จำกัด