บริษัท เวิลด ซิสเท็ม สมาร์ท จำกัด

บริษัท เวิลด ซิสเท็ม สมาร์ท จำกัด
WORLD SYSTEM SMART CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธนารักษ์ อิศดิศัย, นางสาวอัจฉรา ใจสุข
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236031
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ให้คำปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์ ให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์,จัดหาซอฟแวร์ ผลิต,จำหน่าย,ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 947 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2893-9434
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เวิลด ซิสเท็ม สมาร์ท จำกัด