บริษัท เอมเวิร์ธ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เอมเวิร์ธ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
AIMSWORTH CORPORATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุวรรณี วัชรศิริธรรม, นางสาววิไล โกวิทกูลไกร, นายเยอร์เกนต์ เฮมันต์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234913
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ซิมูเลเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 128/18 ชั้น 4 ซ.สีลม 6 ถ.สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2235-5153-4
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอมเวิร์ธ คอร์ปอเรชั่น จำกัด