บริษัท เอ้าท์ซอร์ส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอ้าท์ซอร์ส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
OUTSOURCE SOLUTION AND SERVICES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชาญ เชาว์ปฎิภาณ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236647
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ประกอบกิจการประกอบคอมพิวเตอร์เพื่อจำหน่าย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 672/12 ซ.สุทธิพร ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ้าท์ซอร์ส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด