บริษัท เอ บี เอส อีเล็คทริค จำกัด

บริษัท เอ บี เอส อีเล็คทริค จำกัด
A.B.S. ELECTRIC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุรศักดิ์ วัชรสุรชัย, นายมงคล ตั้งอมร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233206
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าทุกชนิด บริการซ่อมแซม ดัดแปลงมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 78/719 หมู่ 5 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2211-6112
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ บี เอส อีเล็คทริค จำกัด