บริษัท เอ.อี.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เอ.อี.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด
A.E.I. TECHNOLOGIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางลัดดา วิริยะประสาท
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234921
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารกึ่งตัวนำในคอมพิวเตอร์ รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 134/45 หมู่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2975-6489
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ.อี.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด