บริษัท โปรเกรส อินฟอร์เมชั่น จำกัด

บริษัท โปรเกรส อินฟอร์เมชั่น จำกัด
PROGRESS INFORMATION COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมภพ เจริญกุล, นายอาจ วิเชียรเจริญ, นายชาติชาย สุนทรเกียรติ, นางวสุนธรา จาติกวณิช, นางนภาพร ล่ำซำ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 230162
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิต ซื้อขาย ให้บริการซึ่งสินค้าคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 487/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โปรเกรส อินฟอร์เมชั่น จำกัด