บริษัท โปรแพคแมททีเรียล ประเทศไทย จำกัด

บริษัท โปรแพคแมททีเรียล ประเทศไทย จำกัด
PRO-PACK MATERIALS (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโก ชุน เซ็ง, นายโก ชุน เต็ก, นางสาวอรินทร์ แก้วทะเล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234024
ทุนจดทะเบียน : 7000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์จำหน่ายอุปกรณ์ อะไหล่ วัสดุ ชิ้นส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 26/18-19 หมู่ 18 ซ.นวไทย ถ.พหลโยธิน 62 กม.43 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2908-2124
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โปรแพคแมททีเรียล ประเทศไทย จำกัด