ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ.มัลติคอมเมอร์เชียลกรุ๊ป

0
19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ.มัลติคอมเมอร์เชียลกรุ๊ปD.A.MULIT COMMERCAIL GROUP LIMITED PARTNERSHIPบริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเดช บุญธรรม, นายอามร วงค์ภูธร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236558
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตซื้อขาย ให้เช่าเครื่องดนตรี,เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์อะไหล่ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 81/192 หมู่ 5 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2962-8232
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ.มัลติคอมเมอร์เชียลกรุ๊ป