ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเนีย อินสทรูเม้นท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเนีย อินสทรูเม้นท์
LINEAR INSTRUMENT LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมเกียรติ เขียงทอง, นางอรพินท์ เขียงทอง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234436
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต-ขาย บริการ ซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 35/19-20 หมู่ 1 แขวง หนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2809-8104
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเนีย อินสทรูเม้นท์